Studier och forskning om elcigg

Nya studier visar att e cigg har en bättre förmåga att hjälpa fler människor. Att avbryta sitt rökande på vanliga cigaretter. Enligt Svenska folkhälsomyndigheten så är e cigg ett bättre alternativ till rökning än vad man tidigare trott…. Läs mer