Information vid inköp, av en ny tobakspipa

En helt ny pipa En viktig process, om vi vill försäkra våra pipors goda hälsa. Är den ackulturerade av den franska culotteen, kort, filmning, taming eller, mer autentisk, ”encalzonado”. Vi har redan nämnt någonting tidigare, men det är… Läs mer