Information vid inköp, av en ny tobakspipa

En helt ny pipa En viktig process, om vi vill försäkra våra pipors goda hälsa. Är den ackulturerade av den franska culotteen, kort, filmning, taming eller, mer autentisk, ”encalzonado”. Vi har redan nämnt någonting tidigare, men det är… Läs mer

Studier och forskning om elcigg

Nya studier visar att e cigg har en bättre förmåga att hjälpa fler människor. Att avbryta sitt rökande på vanliga cigaretter. Enligt Svenska folkhälsomyndigheten så är e cigg ett bättre alternativ till rökning än vad man tidigare trott…. Läs mer